Arben Çokaj

Dizajni Grafik

Dizajni Grafik

Dizajni Grafik

[ UebDizajn – shembuj ] Dizajni Grafik Në fushën e Dizajnit Grafik, merrem me gjëra të ndryshme, kryesisht me dizajnimin e posterave të ndryshëm, kopertinave të librave, faqosjen e librave etj. Më poshtë po paraqes një numër posterash e kopertinash,…